Vastuullinen muotoilija

Kandidaatin opinnäytetyöni keväällä 2013 oli muotoilijan työtä pohtiva kirjoitelma Muotoilun ammattilaisten käsityksiä muotoilusta ilmiönä ja ammattina vastuullisen toiminnan näkökulmasta, jossa peilasin omia käsityksiäni alan tunnustettujen konkareiden näkemyksiin muotoilun tarkoituksesta ja roolista. Minua on pitkään kiinnostanut, miten muotoilija voi toimia vastuullisesti.

Kirjoitelmassa en tee eroa eri muotoilualojen välillä. Ajatus siitä, että osaava ja intoutunut muotoilija voi suunnitella mitä tahansa, alkuperäisestä ammattitaustastaan riippumatta, on kiehtova. Siksi käytän sanoja muotoilu, suunnittelu ja design synonyymeinä toisilleen. Itseänikin kutsun graafiseksi muotoilijaksi, sillä katson alamme olevan selkeä osa muotoilun kenttää, ja siksi haluan painottaa sitä myös suomenkielisessä ilmaisussa (vrt. graphic designer).

Aiheen rajaus on liian laaja jopa väitöskirjaksi eikä käsittelyä voi kutsua tieteelliseksi, mutta olen kiitollinen ohjatusta mahdollisuudesta tiivistää omiakin mietelmiä tekstiksi ja myöhemmin lyhyeksi esitelmäksi tusinalle kuulijalle.

Koska kaikki viestit ovat pohjimmiltaan aineettomia ja ne käyttävät hyväkseen voimakkaita välineitä kuten kuvaa ja tekstiä, niillä on meihin ihmisiin suurempi vaikutus kuin millään aineen maailman jakkaralla.
— Sivu 15
Nimihirviö. (Klikkaa kuvaa, jos haluat lukea opinnäytetyön.)

Nimihirviö. (Klikkaa kuvaa, jos haluat lukea opinnäytetyön.)