Arvot

Kehitin nämä joskus itselleni.

Rehellisyys ja vastuullisuus

Kaikki suunnittelun vaiheet tulee toteuttaa rehellisesti. Hyvä muotoilu kunnioittaa luontoa, ihmisiä ja maailmankatsomuksia.

Laatu

Lopputuloksen täytyy olla laadukas ja kestävä. Tämä saavutetaan perehtymällä huolellisesti toimeksiannon taustoihin ja erityistarpeisiin asiakkaan kanssa käydyn johdonmukaisen ja rakentavan neuvottelun avulla. Graafinen suunnittelu ei ole koristelua, se on viestintämuotoilua.

Intohimo

Työtä tulee tehdä rakkaudesta, ei vain rahasta. Jokaiseen toimeksiantoon panostetaan sataprosenttisesti. Jokainen toimeksianto on oppimiskokemus kohti uutta ymmärrystä.

Luovuus ja ennakkoluulottomuus

Suunnittelutyön tulee murtaa muotoilun raja-aitoja. Kaikessa tekemisessä tarkoituksena on auttaa inhimillisiä pyrkimyksiä saamaan äänensä kuuluviin.

Ympäristöystävällisyys

Kaikissa suunnittelun vaiheissa tulee välttää luonnonvarojen tuhlaamista ja pyrkiä tasapainoon ympäristön kanssa. Asiakkaita autetaan valitsemaan ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tuotantotapoja.